НАСІННЄВА КОМПАНІЯ

ЕКСПО-ЛЮКС

.

      Головна

      Насіння

      Засоби захисту рослин

      Добрива

      Контакти

 

 

 

.

>

Насіння

  

>> Соняшник

  

>> Кукурудза

  

>> Льон

  

>> Гірчиця

  

>> Сорго

  

>> Ріпак

  

>> Соя

  

>> Горох

  

>> Гречиха

  

>> Нут
  >> Пшениця
  >> Ячмінь

>

Засоби захисту рослин

  

>> Гербіциди

  

>> Інсектициди

  

>> Фунгіциди

  

>> Протруйники

  

>> Регулятори росту

  

>> Поверхнево активні речовини
  >> Листова підтримка

>

Добрива

>

Інокулянти

>

Прайс-листи

 

  Регулятори росту >> Регалiс®


Регалiс® – регулятор росту в плодiвництвi.

 

Характеристика бiорегулятора Регалiс®

 

Дiюча речовина: прогексадiон кальцiю (100 г/кг)

Препаративна форма: гранули, що диспергуються у воді (ВГ)

Норма витрати робочої рiдини: 500 – 1000 л/га

Стiйкiсть до змивання опадами: стійкий при випадінні опадів через 6 годин після внесення

Фiтотоксичнiсть: препарат у рекомендованiй нормi витрати дуже добре переноситься рослинами яблунi

Змiшуванiсть: при змiшуваннi препарату з iншими пестицидами дотепер не було виявлено негативних ефектiв; нiколи не застосовуйте Регалiс® разом з листовими добривами, що мiстять кальцiй. Дотримуйтесь iнтервалу мiж обробками 2 – 3 доби. Це також стосується i засобiв для хiмiчного прорiджування зав’язi та продуктiв, що мiстять гiберелiни

Упаковка: пластиковi пляшки ємнiстю 1 кг

 

Регламенти застосування

 

КУЛ ЬТУРА

НОРМА ВИТРАТИ, кг/га

СПЕКТР ДІЇ

СПОСIБ ТА ЧАС ОБРОБОК

СТРОК ОЧІКУВАННЯ (ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ)

КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Яблуня

2,5

Регуляція росту: вкорочення пагонів та утворення меншої кількості неплодоносних пагонів

Поліпшення утворення зав'язі

Пiдвищення свiтлопроникностi крони

Однократне застосування: закiнчення фази цвiтiння (довжина однорічних пагонів 2 – 5 см)

30

1 – 2

1,25

Двократне застосування:

I-а обробка (1,25 кг/га) – закiнчення фази цвiтiння (початок росту однорiчних пагонiв, 2 – 5 см)

II-а обробка (1,25 кг/га) – «друга хвиля приросту однорiчних пагонiв» (через 3 – 6 тижнiв пiсля попередньої обробки)

 

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механічних робіт

 

Яблука - 7 діб / 3 доби

 

Гарантійний термін зберігання - 24 місяці

Температура зберігання - -10 – +40°C

 

Регалiс® – переваги препарату:

 

• регуляцiя росту: вкороченi пагони та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв сприяють скороченню витрат на проведення зимової обрiзки; лiтня обрiзка, як правило, непотрiбна, скорочення довжини однорiчного приросту на 40 – 60%

• урожайність: полiпшене утворення зав'язi, стабiлiзує та пiдвищує врожайнiсть, що особливо важливо при перiодичностi плодоносiння та пiсля ураження квiтiв весняними заморозками

• якiсть плодів: збільшення свiтлопроникностi крони (особливо в сильнорослих дерев) сприяє полiпшенню забарвлення плодiв

• баланс: оптимiзоване спiввiдношення мiж вегетативним ростом i навантаженням врожаю скорочує площу, яку займає дерево, та стабiлiзує врожайнiсть на довгi роки

• захист рослин: збiльшення ефективностi обробок ЗЗР; активацiя захисних механiзмiв рослин, висока ефективнiсть у боротьбi iз вторинною iнфекцiєю бактерiального опiку

• збирання врожаю: простiше проводити збирання плодiв з дерева

 

Особливостi та деяка iнформацiя про застосування препарату Регалiс®:

 

• використовуйте достатню кiлькiсть води (не менше 500 – 1000 л/га) для приготування робочого розчину

• висока ефективнiсть дiї на досить тривалий перiод часу досягається за рахунок рiвномiрного нанесення робочої рiдини на рослину

• при використаннi жорсткої води (> 100 мг/л кальцiю) добре зарекомендувало себе додавання до робочого розчину сульфату амонiю (1 – 2 кг на 1000 л води) з метою кондицiювання води й оптимiзацiї поглинання дiючої речовини рослиною

• максимальна норма витрати препарату не повинна перевищувати 2,5 кг/га за сезон

.

ТОВ "Експо-Люкс"

тел/факс: +380-512-76-68-68

e-mail: expoluxe111@gmail.com

Всі права захищено © 2017 www.expertiza-lux.com.ua