НАСІННЄВА КОМПАНІЯ

ЕКСПО-ЛЮКС

.

      Головна

      Насіння

      Засоби захисту рослин

      Добрива

      Контакти

 

 

 

.

>

Насіння

  

>> Соняшник

  

>> Кукурудза

  

>> Льон

  

>> Гірчиця

  

>> Сорго

  

>> Ріпак

  

>> Соя

  

>> Горох

  

>> Гречиха

  

>> Нут
  >> Пшениця
  >> Ячмінь

>

Засоби захисту рослин

  

>> Гербіциди

  

>> Інсектициди

  

>> Фунгіциди

  

>> Протруйники

  

>> Регулятори росту

  

>> Поверхнево активні речовини
  >> Листова підкормка

>

Добрива

>

Інокулянти

>

Прайс-листи

 

  Інсектициди >> Номолт®


На вiдмiну вiд iнших iнсектицидiв, препарат Номолт® не має нейротоксичного впливу на шкiдливих комах. Вiн дiє як природний регулятор росту, згубно впливаючи на комах в тi моменти, коли вони переходять з однiєї фази свого розвитку в iншу.

 

Номолт® вирiзняється високою селективнiстю дiї, він безпечний для хижих клiщiв, ентомофагiв та бджiл. Передусiм Номолт® блокує синтез хiтину у видiв Lepidoptera, Coleoptera, Diptera тощо. Окрiм того, стосовно деяких видiв комах препарат додатково проявляє овiцидну дiю та здатнiсть запобiгати вiдкладенню дорослими комахами життєздатних яєць. Пiсля обробки iнсектицидом личинки гинуть пiд час линьки чи окуклювання.

 

Характеристика iнсектициду Номолт®

 

Дiюча речовина: тефлубензурон (150 г/л)

Препаративна форма: концентрат суспензiї (КС)

Розподiл у рослинi: контактний

Норма витрати робочої рiдини: 200 – 400 л/га

Кратнiсть обробок: двократно

Упаковка: пластиковi пляшки ємністю 1 л

 

Номолт® – переваги препарату:

 

• висока селективність – iдеальний iнсектицид для використання в iнтегрованих системах захисту

• ефективний проти комах, стійких до iнших iнсектицидiв

• висока стiйкiсть до змивання опадами

• швидка та тривала дiя

• безпечний для хижих клiщiв, ентомофагiв та бджiл

 

Регламенти застосування

 

КУЛЬТУРА

НОРМА ВИТРАТИ, л/га

СПЕКТР ДIЇ

ПРИМIТКА

СТРОК ОСТАННЬОЇ ОБРОБКИ (В ДНЯХ ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ)

Картопля

0,15

колорадський жук

Обприскування в перiод вегетацiї; проти личинок першого та другого поколiння

30

Виноградники

0,5

Листовійки

Обприскування в перiод вегетацiї; 8 – 10 днiв пiсля виходу дорослих особин з кокону

30

Капуста

0,3

совки, бiлянки, мiль

Обприскування в перiод вегетацiї; личинки в початковiй фазi розвитку

30

Яблуня

0,5 – 0,75

плодожерки, листовійки

Обприскування в перiод вегетацiї

30

 

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механічних робіт

 

Картопля, капуста - 10 діб / 4 доби

Виноградники, яблука - 7 діб / 3 доби

 

Гарантійний термін зберігання - 24 місяці

Температура зберігання - -5 – +40°C

 

Особливостi застосування

 

Для попередження збиткiв, завданих комахами-шкiдниками, необхiдно як можна ранiше перервати розвиток їх личинок, через те що безпосередньо в цiй стадiї завдаються пошкодження культурам. Тому застосувати препарат необхiдно ранiше, нiж використовуються традицiйнi iнсектициди, а саме – пiд час вiдкладання яєць дорослими комахами, що спiвпадає з їх iнтенсивним льотом.

.

ТОВ "Експо-Люкс"

тел/факс: +380-512-76-68-68

e-mail: expoluxe111@gmail.com

Всі права захищено © 2017 www.expertiza-lux.com.ua